SENOLOGÍA PATOLOGIA DE LA MAMA

Realitzem l'estudi de la mama normal i patològica, basant-nos en la necessitat d'integrar totes les especialitats relacionades, per resoldre els problemes cada vegada més freqüents relacionats amb la mama.

Senología Patologia de la mama

Les tècniques diagnòstiques que més utilitzem en patologia mamària són bàsicament tres:

Ecografia mamària

Mamografia

Punció cito-histológica

Ecografia mamària

És la tècnica d'inici, en edats de baix risc per càncer de mama, (inferiors a 35 - 40 anys)

Té l'avantatge de no ser molesta i no irradiar els teixits

És molt útil per catalogar lesions palpables (mesurar-les amb exactitud, valorar la seva estructura: sòlida o líquida) i també com complement en lesions detectades per altres tècniques

També és útil com guia per realitzar la punció d'algunes lesions, per poder fer un estudi de les cèl·lules de la lesió (estudi cito-histològic)

No està indicada com tècnica de diagnòstic precoç en edats de risc per càncer de mama (majors de 35-40 anys), però si com tècnica complementària

Mamografia

No és una tècnica dolorosa, si bé en alguns casos de mames sensibles i donada la necessitat de fer una compressió enèrgica de la mama (imprescindible per aconseguir una bona imatge i la menor irradiació possible), pot resultar molesta, però en general és ben tolerable.

No precisa preparació prèvia, però és convenient que el dia de la prova no es posin cremes, pólvores de talc, desodorants i altres cosmètics en la pell que poden provocar artefactes

Es realitza amb un aparell específic (únicament s'utilitza per realitzar mamografies) que utilitza una baixa dosi de radiació X

És la tècnica d'elecció per fer un diagnosi precoç, del càncer de mama (la reducció de mortalitat aconseguida els últims anys es deu principalment que es tracten els càncers de mama de menor diàmetre que anys enrere ).

La dosi de radiació és molt petita (la mateixa que la rebuda per qualsevol persona NO professionalment exposada, durant un mes, provinent de la radiació natural). El mínim risc de la radiació queda molt compensat pels altres avantatges, donat l'elevat risc de càncer de mama de la població femenina.

Algunes limitacions relatives a la mamografia

- L'embaràs (sempre s'ha d'avisar de la possibilitat d'embaràs abans de fer la prova de radiació X), es pot realitzar en cas de sospita , posant un davantal de plom per protegir l'abdomen.

Algunes mames molt denses poden ocultar tumoracions

La presència de pròtesi dificulta l'avaluació, si bé, hi ha tècniques para separa la pròtesi del teixit mamari. No té perquè haver-hi problemes per la compressió, en unes pròtesis que estiguin, prèviament en bon estat.


Sempre que es realitzi una mamografia, cal portar les proves prèvies, que seran molt útils per comparar-les i interpretar els millors resultats.

Com tècnica de diagnosi precoç, en dones sense patologies de risc i que estiguin en edats superiors a 35-40 anys, la recomanació és fer-la amb una periodicitat anual.

De vegades la detecció d'imatges que les considerem benignes, requereixen controls més curts (generalment 6 mesos)

Amb les tècniques d'imatge, en els informes, solem catalogar els resultats en 6 grups, anomenats BI-*RADS (de l'anglès: Breast Imaging Report and Database System)

BI-RADS 0. No concloent, és necessari completar l'estudi.

BI-RADS 1. Resultats dins de la normalitat (requereixen seguiment habitual)

BI-RADS 2. Resultats benignes (requereixen seguiment habitual).

BI-RADS 3. Resultats possiblement benignes. Tenen menys del 2% de possibilitats de malignes. Solen requerir controls més seguits, habitualment un als 6 mesos i després als 12 mesos i 24 mesos

BI-RADS 4. Resultats amb una probabilitat de ser malignes del 2% i menor del 95%, en general solen necessitar estudis cito-histològics, i es sub-classifiquen en 3 grups:
4A. Baixa probabilitat de ser malignes.
4B. Intermèdia probabilitat de ser malignes.
4C. Moderada probabilitat de ser malignes

BI-RADS 5. Resultats d'alta sospita de ser maligne superior al 95%.

BI-RADS 6. Lesions ja diagnosticades de maligne, solen realitzar-se per avaluació prèvia al tractament o per seguiment del tractament

PAAF (Punció Aspiració Amb Agulla Fina)

És la tècnica inicial per realitzar l'estudi de les cèl·lules de les lesions mamàries una vegada detectades per alguna tècnica d'imatge o palpació.

Es tolera bé i poc dolorosa. No sol necessitar l'ús de analgesics. No és necessària, preparació prèvia i després de la tècnica es poden realitzar totes les activitats de la vida normal

DEMANA CITA
Cat