ESPECIALISTES EN PSICOLOGIA

El centre mèdic CGO des de fa 15 anys disposa d'un equip de professionals de la psicologia sanitària amb una amplia experiència i formació especialitzada.

Psicologia

Centre de pràctiques adscrit en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Centri de pràctiques adscrit a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Centri de pràctiques adscrit a ISEP-Formació

El centre mèdic CGO des de fa 15 anys disposa d'un equip de professionals de la psicologia sanitària amb una amplia experiència i formació especialitzada per poder oferir i garantir l'avaluació, diagnòstic i el tractament més adequat per cada persona.

Des del 2013 és imprescindible el requisit del títol o acreditació de Psicòleg General Sanitari o Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica per a l'exercici professional del psicòleg en l'àmbit de la salut dins de la legalitat vigent. Tot l'equip que configura el Servei de Psicologia de CGO posseeix aquest tipus de títol o acreditació. Cadascun dels seus professionals estan integrats en una Unitat especialitzada per tal garantir un millor servei d'alta especialització.

Es treballa fonamentalment des d'un enfocament cognitiu–conductual i des de l'evidència científica podent oferir com a equip una intervenció integral. Els psicòlegs de l'equip del Servei de Psicologia CGO estan en contínua formació utilitzant els recursos més recents d'avaluació i intervenció psicològica poden aplicar d'aquesta manera la tècnica psicològica que més s'adeqüi a les necessitats del pacient, i incorporant les denominades teràpies de tercera generació. L'ésser humà produeix pensaments negatius o positius. Podemos treballar amb aquest pensaments.

Podemos aprendre a entendre'ls millor i a gestionar-los de forma més correcta de la mateixa manera que podem fer-ho amb els nostres sentiments i emocions i així poder actuar i comportar-nos més adequadament.

La teràpia consisteix en aprendre recursos, estratègies, eines, tècniques...que ajudaran a la persona a afrontar i gestionar millor les diferents experiències vitals, experiències negatives, dificultats que li provoquen malestar psicològic que pot condicionar negativament diferents aspectes de la seva vida.

El primer pas és fer una avaluació exhaustiva del problema, els símptomes o signes clínics, per arribar a un psicodiagnòstic. I a partir d'aquí, fer una intervenció terapèutica per aconseguir l'objectiu, que és millorar la qualitat de vida de la persona i aconseguir el seu benestar emocional. Des del primer moment, és essencial treballar amb un bon vincle terapèutic fonamentat en l'empatia. Les sessions duren entre 45–60 minuts i la freqüència dependrà del motiu de consulta.

Com a equip, es pot garantir una atenció totalment personalitzada, amb compromís, responsabilitat, professionalitat i claredat, tot això recolzat per l'experiència i la formació dels diferents professionals de la psicologia clínica i de la salut que formem un grup interdisciplinari i basat en la confiança mútua.

El Servei de Psicologia Mèdica de CGO va iniciar la seva trajectòria el setembre de 2002 amb la incorporació del Dr. Joan Deus a CGO-Mèdic. El Dr. Deus de es el Cap de servei, i el que ha configurat l'estructura del mateix, és Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica, acreditat com Neuropsicòleg Clínic i està en possessió del Certificat Europeu de Psicologia Clínica (EuroPsy). Ha fet la seva residència al Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (1991-1994) i posteriorment va ser adjunt del Servei de Neurologia de l'Antic Hospital de Sant Jaume de Mataró (1998-2003) i Cap de servei de Psicologia Mèdica del Centre Mèdic GEMA de Mataró (1995-2002). Ha estat Cap de servei de Neuropsicologia de l'Institut de Neurorehabilitació Guttmann (2016) i consultor sènior de la Unitat de Recerca en Ressonància Magnètica de CETIR Grup Mèdic (1995-2005) i de l'Hospital del Mar-Parc Salut Mar (2005-actualitat). Professor agregat de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Acte i co-autor de 135 articles internacionals i nacionals de recerca, i de tres manuals en psicologia clínica.

El Servei s'ha configurat, segons l'actual concepció d'especialitats en Psicologia Clínica i segons concepció hospitalària, en 6 Departaments i els seus subseqüents Unitats

Departaments i unitats

PSICOLOGIA D'ADULTS

Unitat de psicologia clínica d'adults.
Unitat de psicologia de la salut.
Unitat de psicooncologia.
Unitat del dol.
Unitat de sexologia.
Unitat de conductes addictives.

PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL

Unitat de psicologia clínica infanto-juvenil.
Unitat de trastorns de la conducta alimentària.

PSICOGERIATRIA

Unitat de psicologia clínica geriàtrica.

NEUROPSICOLOGIA

Unitat de neuropsicologia clínica d'adults i geriàtrica.
Unitat de neuropsicologia forense.
Unitat de neuropsicologia infantil.
Unitat de rehabilitació – estimulació cognitiva.

PSICOLOGIA FORENSE

Unitat forense civil-familiar.
Unitat forense penal.
Unitat de mediació familiar.

LOGOPÈDIA

DEMANA CITA
Cat