PSICOGERIATRIA

PSICOGERIATRIA

L'envelliment de la població s'acompanya d'un emergent augment de persones grans que es troben afectades per malalties associades a l'edat i a la disminució de la funcionalitat, factors que afecten a la seva qualitat de vida i a la seva capacitat neurocognitiva (memòria). En aquests aspectes treballa el departament de Psicogeriatria de CGO Mèdic.

Addicionalment, l'envelliment patològic pot venir marcat per la presència de trastorns mentals i síndromes geriàtrics o neurològics afegits que fan que aquesta població esdevingui més fràgil, necessitant d'un tractament integral psicològic i neuropsicològic. Així l'envelliment.

DEMANA CITA
Cat