UNITAT PSICOLOGIA CLÍNICA D'ADULTS

 

UNITAT PSICOLOGIA CLÍNICA D'ADULTS

Moltes persones al llarg de la seva vida poden sofrir, per diferents motius o etiologies, alteracions de l'estat emocional que, en alguns casos, pot ser més freqüent en els dones. L'alteració emocional afectiva o d'ansietat, queda definit per un estat d'ànim trist, pèrdua de l'interès o de la sensació de plaure (estat que denominem depressiu), o un estat d'ànim persistentment d'eufòria elevada, expansiu o irritable i molèsties físiques o somàtiques diverses amb o sense conductes evitativas i rumiacions excessives (ansietat cognitiva). Moltes vegades aquestes alteracions emocionals poden anar associades a una alteració de les funcions neurocognitivas.

UNITAT PSICOLOGIA DE LA SALUT

Atén i tracta a les persones afectades per una malaltia física i la seva família a nivell psicològic. Malalties com la diabetis ,els trastorns cardiovasculars,l'asma crònica, qualsevol tipus de càncer, la fibromiàlgia, el dolor crònic, l'esclerosi múltiple,la infecció pel virus d'immunodeficiència humana, la síndrome de l'intestí irritable,la psicodermatosis, i moltes més són causes clares d'inestabilitat emocional en la persona.

La intervenció psicològica consisteix en acompanyar durant tot el procés de malaltia al malalt i a la seva família.Per tant la teràpia es pot realitzar a nivell de consulta externa, consulta hospitalària i/o atenció domiciliària. Els objectius d'aquest tipus de teràpia són assegurar un bon afrontament de la malaltia i una bona adaptació tant per part del malalt com de la família, una correcte adherència i seguiment dels tractaments ; alhora que es pretén disminuir els principals símptomes d'ansietat i/o depressió que la poden acompanyar. Es treballa per potenciar en el màxim la qualitat de vida de la persona i la seva família

UNITAT PSICOONCOLOGÍA

Rebre un diagnòstic de càncer i sotmetre's paral·lelament als diferents tractaments per afrontar aquesta malaltia suposa combatre una sèrie de situacions estressants que, en moltes ocasions, poden desbordar al pacient i al seu familia.el objectiu essencial de la intervenció psicològica serà aconseguir una millora en la qualitat de vida de la persona afectada i la seva família. La teràpia consisteix en acompanyar durant tot el procés de malaltia tant a la persona com la seva família treballant per assegurar un bon afrontament en la situació oncològica, i una bona adaptació i seguiment als tractaments,alhora que es pretén disminuir els principals símptomes d'ansietat i/o depressió que poden acompanyar tot el procés oncològic. Seria convenient rebre suport psicològic des del moment del diagnòstic. La intervenció psicològica, per part del psicooncòleg, al malalt i la família seria recomanable durant tot el procés de la malaltia. Per tant la teràpia es pot realitzar a nivell de consulta externa, consulta hospitalària i/o atenció domiciliària.

UNITAT DE DOL

El dol, psicològicament, es defineix com la reacció emocional davant una pèrdua. Encara que normalment parlem del dol en el context de la mort d'una persona benvolguda, és interessant assenyalar que es poden observar reaccions emocionals similars en pèrdues d'un altre tipus: separació, pèrdua de treball, trasllat de ciutat. Qualsevol pèrdua, però especialment la d'una persona benvolguda, és una de les experiències més intensament doloroses que es poden sofrir qualsevol ésser humà. Qualsevol persona que es troba en aquesta situació sofreix pel passat, pel present i, especialment, pel futur. Tots els aspectes de la seva vida es veuen afectats per aquest sofriment. Quan se sofreix una pèrdua estem plens de diferents sentiments i emocions i el nostre món se'ns desmunta, estem entrant en el qual denominem procés de dol. Aquesta experiència és única i cada persona la viu d'una manera diferent i individual.

UNITAT DE SEXOLOGIA

La sexualitat és el conjunt de conductes que tenen a veure amb la satisfacció del desig sexual amb l'obtenció de plaure i la funció de reproducció tot lligat, en moltes ocasions, en l'expressió emocional afectiva més intima entre dues persones, en aquesta cas estem parlant de relacions sexuals.Les disfuncions sexuals es caracteritzen per la dificultat de poder gaudir plenament de la vida sexual. En l'acte sexual podem parlar de quatre fases: desig, excitació, orgasme i resolució. L'alteració és pot donar en qualsevol d'aquestes fases i no només en una d'elles. Així podem parlar de la falta de desig tant en la dona com en l'home, dificultat en aconseguir un nivell d'excitació adequada, dificultats en l'erecció en l'home, disfuncions en l'ejaculació, absència o retard de l'orgasme, relacions sexuals amb dolor, dificultat arribant a la impossibilitat de penetració en la dona...

La intervenció psicològica es basa essencialment a l'educació sexual i en el trencament de diferents idees errònies,prejudicis i estereotips socials que ajudarà a la persona a viure la seva pròpia sexualitat de manera natural. La teràpia sexual consisteix també posa a la pràctica una sèrie d'estratègies i tècniques a nivell cognitiu conductual amb l'objectiu de modificar la disfunció sexual arribant a una vida sexual activa i natural. La teràpia també tindrà en compte la possible sintomatologíadepresiva i ansiosa que pot provocar la disfunció sexual tant personalment com a respecte la relació de parella. Podemos dir que psicològicament la sexualitat es treballa a nivell cognitiu, pensament, a nivell afectiu, actitud i a nivell conductual, comportament.

UNITAT TERÀPIA DE PAREJA

Entenem com a relació de parella aquella relació entre dues persones procedents de famílies diferents que decideixen vincular-se emocional i afectivament per compartir un projecte en comú de futur , recolzant-se i oferint-se mútuament en un espai propi però relacionant-se amb el seu entorn.

Els quatre pilars de la relació de parella són: l'escala de valors, la compatibilitat de caràcters, els projectes en comú i la sexualitat i l'objectiu serà l'estabilitat emocional en la convivència obtenint benestar . Tota parella té problemes que la porten a sofrir conflictes. Quan aquest conflictes no se saben gestionar i queden instaurats podem parlar de crisis provocant en la parella malestar. Els conflictes poden ser amorosos:infidelitat, enamoraments. Relacionals:gelós, relacions sexuals, maltractaments, incomunicació, rutina... I familiars/socials:fills, germans, sogres, amics...

La intervenció psicològica consisteix en identificar els diferents problemes i conflictes en la relació de parella que han estat els causants de la situació de crisi i treballar oferint estratègies,eines,tècniques i pautes per poder afrontar i gestionar de manera positiva i convenient les diferents desavinences i dificultats per arribar a una convivència amb estabilitat .emocional dins la relació de parella. La teràpia també tindrà en compte la possible simptomatologia depressiva i ansiosa que pot provocar el malestar marital i personal. La teràpia de parella s'ha de viure com un aprenentatge per créixer com a persona i com a membre de la parella.

UNITAT DE CONDUCTES ADDICTIVES. ADDICCIÓ A SUBSTÀNCIES

Tens la sensació de tenir la situació molt controlada, però resulta que, per més problemes que et comporti, cada dia has de consumir. Si no, simplement et falta alguna cosa que no es pot substituir i que ha de ser aquesta. Això sí, avui i bastant. I així un dia i un altre. Tabaquisme, consum de cànnabis, alcohol, cocaïna, heroïna, drogues de disseny, … amb ajuda professional el pacient també pot deixar-ho. Si es vol i es té consciència del problema.

DEMANA CITA
Cat