PSIQUIATRIA

 

Psiquiatria

Des de 2002 CGO-Mèdic s'ha compromès àmplia i plenament amb la salut mental generant i ampliant el Servei de Psicologia - Psiquiatria i Logopèdia de CGO-Psicologia.

Amb la finalitat de proporcionar la més completa assistència ambulatòria als seus pacients, s'ha anat generant progressivament un equip multidisciplinari de psicòlegs clínic-sanitaris, amb diferents especialitats i unitats assistencials, i amb la recent incorporació d'una psiquiatra: la Dra. Anna Horta.

La psiquiatria és l'especialitat mèdica dedicada a l'estudi i tractament farmacològic dels trastorns mentals que permet assegurar la major autonomia i adaptació funcional del pacient al seu entorn. La psiquiatria adopta el model mèdic de diagnòstic i intervenció per afrontar els problemes de salut mental, considerant tant els factors biològics com psicològics i socioculturals.

Per això, i d'acord amb la història del Servei de CGO-Psicologia, el psiquiatre interactua i intervé conjuntament amb l'equip de psicòlegs clínic-sanitaris del Servei, formant un equip interdisciplinari per proporcionar la millor atenció farmacològica i no farmacològica en salut mental.

La Dra. Anna Horta és llicenciada en psiquiatria per la Universitat de Barcelona (UB) i és especialista en el diagnòstic i tractament psicofarmacològic dels trastorns mentals severs i en psiquiatria pre i postnatal.

DEMANA CITA
Cat